Nieuwsitem
07-05-2015

De Kwestie Appa

Op 6 mei heeft het MDI de Rapper Appa in het openbaar op Twitter gevraagd twee uitingen te verwijderen waarin hij de Holocaust ontkent. Update 11-9-2015: Uitingen geblokkeerd.

11-9-2015- UPDATE - De uitingen van Appa zijn vorige week op ons verzoek door Twitter geblokkeerd. E.e.a. heeft even geduurd vanwege het zoekraken van het dossier intern bij Twitter en een personele wisseling aldaar.Het MDI ontving een melding over uitingen op Twitter gedaan door de Rapper Appa. Appa is een bekende persoonlijkheid, die ook een zeer groot aantal followers heeft op Twitter, maar ook buiten Twitter of Internet bekendheid heeft. Als zo iemand strafbare uitingen doet dan is de invloed daarvan veel groter dan iemand die slechts weinig followers heeft en verder niet publiek bekend is. Bovendien verhoogt deze publieke bekendheid de ernst van de zaak, aangezien bekende personen een grotere verantwoordelijkheid dragen en zich verre dienen te houden van uitingen die gericht zijn tegen welke bevolkingsgroep dan ook.


Vandaar dat wij het verwijderen van de uitingen als urgent zien en Appa direct hebben aangesproken. Verzoeken via Twitter zelf gaan langzamer. Voor wat betreft aangifte; wij vertellen gebruikers die wij een verwijderingsverzoek sturen altijd dat als zij dit niet willen doen wij over kunnen gaan tot aangifte. Dat is al sinds 1997 onze werkwijze.


Er komt kritiek op het MDI door personen die roepen‘waarom gaan jullie niet achter discriminatie van (boot)vluchtelingen, Moslims of anderen aan’. Dat doen wij dagelijks. In 2014 hebben wij verzoeken tot verwijdering gedaan over 118 gevallen van strafbare discriminatie van Moslims, 188 gevallen van antisemitisme en Holocaust ontkenning, 93 van strafbare discriminatie van Surinamers, Antillianen, mensen van Afrikaanse afkomst (Anti-zwart racisme of Afrofobie), 41 gevallen van strafbare discriminatie van Marokkanen, 28 gevallen op basis van andere afkomst of nationaliteit (waaronder vluchtelingen), 12 gevallen op basis van LGBT, 23 gevallen van discriminatie van Turken, 6 van Roma en Sinti, 1 op basis van geslacht en 5 gevallen van discriminatie van Autochtone Nederlanders. Los hiervan lopen er ook nog eens meer dan 15 aangiftes, o.a. over discriminatie van Moslims en Marokkanen.


In 90% van de gevallen zijn deze uitingen ook verwijderd. In totaal heeft het MDI in 2014 1117 gemelde uitingen afgehandeld.

Het is zinloos om tegen ons te roepen ‘waarom doen jullie niets aan dit, of aan dat’. Wij kunnen alleen actie ondernemen als wij een melding ontvangen. Die kunt u doen via meldpunt@meldpunt.nl


Wij zijn verbaasd over de reacties van sommigen die zeggen dat het MDI ‘met twee maten meet’. Dit vinden wij vreemd, ook gezien onze werkwijze en resultaten. Wij vinden het bovendien zorgelijk dat sommigen zich eerder druk maken over het feit dat Appa door het MDI wordt aangesproken dan over de door hem bedreven Holocaust ontkenning.