MDI Weerspreken

Weerspreken

MDI Pilot-project Counterspeech

 

Counterspeech of weerspreken is het tegengaan van online discriminatie, racisme en vooroordelen door verschillende methoden, o.a. het bestrijden van ‘slechte speech’ met ‘goede speech’;  het debatteren op blogs, in discussiegroepen en webfora en via de sociale media, het ontkrachten van mythes, gebruikmakend van harde feiten en informatie,  het ontmaskeren van sterotypen en beweringen en het doen van positieve campagnes.


Dit jaar is het MDI begonnen met een ‘counterspeech’ project dat tot eind 2014 zal lopen en zich bezighoud met antisemitisme en Holocaust ontkenning, klassieke vormen van discriminatie die helaas nog zeer nadrukkelijk aanwezig zijn in de (Nederlandse) samenleving.


Waarom?

Traditioneel is het MDI gericht op semi-vrijwillige verwijdering, oftwel het verzoeken van verwijdering met de stok van aangifte achter de deur. Dit is effectief op korte termijn. Op langere termijn zien wij dat door de aard van het internet niets helemaal verdwijnt. Veel zaken worden gekopieerd en elders online gezet of verhuizen eenvoudigweg naar fysieke lokaties waar de wet online discriminatie toestaat.


Weerspreken lijkt een manier van tegengaan van antisemitisme en Holocaustontkenning die op langere termijn impact heeft, ook in de preventieve zin. Tot nu toe kunnen we een aantal aardige resulaten noteren.


U kunt het vergelijken met het werk van de politie; tasjesrovers worden elke dag opgepakt maar komen ook vrij snel weer op vrije voeten, waarop de politie preventie en buurtprojecten opzet.  


In ernstige gevallen zal het MDI overigens nog altijd streven naar verwijdering van uitingen.


Na afloop van het project eind 2014 zal worden geavalueerd en zal naar aanleiding van de ervaringen worden besloten of wij ook andere vormen van discriminatie door middel van weerspreken zullen gaan aanpakken.


Het online weerspreken van antisemitisme en Holocaust ontkenning is een zeer arbeidsintensief geheel wat gestructureerd en gedisciplineerd moet worden aangepakt. Wel is het zo dat ook gewone individuen dit werk op beperkte schaal kunnen doen, bijvoorbeeld door eenvoudigweg feiten te verschaffen in discussies. Heeft u hier tijd en energie voor, probeer het dan eens. Alle kleine beetjes helpen. Zie de rechterkolom! 

 

 

Zelf doen


Wij maken voor ons 'counterspeech' werk o.a. gebruik van de volgende (online) bronnen/gereedschappen:


De werkdefinitie van Antisemitisme

Snopes

Joden en 9/11

Het Bloedsprookje

Mythes over Israël, de Holocaust en de Joodse lobby

Vijftig vragen over antisemitisme (hardcopy, te bestellen)

Twaalf vragen over Holocaustontkenning

Platform Educatie WOII en Sjoa

Nizkor

Antisemitisme of Anti-Semitisme?

Geschiedenis van het antisemitisme

NIOD, Holocaust.


Ziet u een discussie waarvan u denkt, ‘dat moet het MDI weten’, of komt u in een discussie terecht waar u hulp bij nodig hebt, aarzel dan niet om dat aan ons door te geven via buro@meldpunt.nl

 

Veel succes!