MDI Werkzaamheden

Werkzaamheden

Werkzaamheden


Het MDI heeft als belangrijkste taak het behandelen van meldingen over discriminatie op het internet, het verwijderd krijgen van gemelde strafbare uitingen, het weerspreken van online antisemitisme en Holocaust ontkenning (pilot-project) en een bijdrage leveren aan de strafrechtelijke handhaving. Het MDI werkt op basis van meldingen en op basis van materiaal dat zij zelf aantreft op Internet.  Hier kunt u meer lezen over de meldingsprocedure van het MDI.

Maar het MDI doet nog veel meer. Zo wordt frequent voorlichting gegeven aan zeer uiteenlopende organisaties en groepen mensen.

Het MDI geeft bijvoorbeeld voorlichting op middelbare scholen en lezingen op hogescholen en universiteiten.Daarnaast verzorgt het MDI trainingen voor beheerders en moderators van interactieve websites in het herkennen en bestrijden van discriminatie. 

Ook geeft het MDI frequent voorlichting, cursussen en training aan de politie en het Openbaar Ministerie over een effectieve bestrijding van discriminatie op het internet. Hier kunt u meer lezen over voorlichting, cursussen en trainingen die het MDI verzorgt.

Ten slotte doet het MDI regelmatig onderzoek naar discriminatie op het Internet. Zowel kleinschalig, onderzoek naar de problematiek van een specifieke website als grootschaliger onderzoek naar bijvoorbeeld trends en ontwikkelingen op het gebied van discriminatie op Internet.