MDI Voorlichting

Voorlichting

Het MDI geeft regelmatig voorlichting over discriminatie op het internet en de mogelijkheden hier iets aan te doen. Scholen, instellingen of Instituten kunnen specifieke vragen stellen via buro@meldpunt.nl