MDI Procedure

Procedure

PROCEDURE AFHANDELING MELDINGEN

 

Art 1

Een melding wordt in ieder geval behandeld indien de melding betrekking heeft op een uiting aanwezig op het internet, gesteld in het Nederlands, en de melding een exacte URL bevat waar de uiting is aangetroffen

 

Art 2

Indien de melding geen betrekking heeft op het internet zal de melder op de hoogte worden gesteld van het feit dat het MDI de melding niet in behandeling zal nemen en zal de melder worden doorverwezen naar de instelling die de melding mogelijk wel in behandeling kan nemen.

Art 3

Indien de uiting niet gesteld is in het Nederlands, zal de melder op de hoogte worden gesteld dat het MDI de melding niet kan beoordelen en waar mogelijk worden doorverwezen naar het betreffende buitenlandse bureau binnen het International Network Against Cyberhate (INACH).
 

Art 4

Indien de melding wel een uiting op het internet betreft, gesteld in het Nederlands, maar geen specifieke URL bevat zal de melder worden verzocht de URL na te sturen.

Art 5
Indien de melding een uiting op het internet betreft, gesteld in het Nederlands, en een specifieke URL bevat of als die is nagestuurd, zal het MDI beoordelen of de uiting naar inzicht van het MDI strafbaar is op basis van artikel 137 c t/m e van het Wetboek van Strafrecht en de bijbehorende jurisprudentie.

 

Art 5
De melding zal binnen 10 dagen na ontvangst worden beoordeeld op strafbaarheid.

Art 6
De melder zal binnen 10 dagen bericht krijgen over de beoordeling van de gemelde uiting(en) en de actie die is ondernomen.

 

Art 7

Indien de uiting als strafbaar is beoordeeld zal er verzoek tot verwijdering aan de website waarop de uiting zich bevindt worden verstuurd. Indien de uiting niet strafbaar is beoordeeld zal geen actie worden ondernomen.

 

Art 8

Indien er een verzoek tot verwijdering is gedaan aan de website zal de melder op de hoogte worden gesteld indien de uiting is verwijderd.

 

Art 9

Het MDI doet slechts aangifte van een strafbare uiting indien het MDI aangifte nodig acht. Het staat de melder te allen tijde vrij zelf aangifte te doen.