MDI Gelijkheid

Volgens de Nederlandse wet en verdragen zoals

de Universele Verklaring van de rechten van de mens en het Europees Verdrag voor de Rechten van de mens zijn alle mensen gelijk en horen wij allen gelijk behandeld te worden.