MDI Moderator

Moderator

Aanbevelingen voor beheerders en moderatorenHuisregels

 1. Verwoord de huisregels helder en in één document, dat gemakkelijk terug te vinden is op de website. Op deze manier is voor iedere gebruiker en moderator in een oogopslag duidelijk wat wel en wat niet getolereerd wordt op de website.

 

 1. Neem de discriminatiegronden op in de huisregels en verwijs naar de wetgeving. Omdat de huisregels (ook) als leidraad fungeren voor moderatoren is het van belang dat alle discriminatiegronden zijn opgenomen en dat bijvoorbeeld door middel van een link wordt verwezen naar de wetgeving (deze is te vinden op: www.meldpunt.nl/wetsartikelen) .

 

Suggestie voor huisregels:

 1. Het is niet toegestaan reacties, afbeeldingen, video's etc. te plaatsen die beledigend zijn voor groepen mensen op grond van ras, godsdienst of levensovertuiging, hetero- of homoseksuele gerichtheid, lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap. Dergelijke uitingen zijn bij wet verboden, zie hiervoor artikel 137 c in het Wetboek van Strafrecht.
 2. Het is niet toegestaan reacties, afbeeldingen, video's etc. te plaatsen die aanzetten tot haat, discriminatie of oproepen tot geweld tegen mensen op grond van ras, godsdienst of levensovertuiging, geslacht, hetero- of homoseksuele gerichtheid, lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap. Dergelijke uitingen zijn bij wet verboden, zie hiervoor artikel 137 d in het Wetboek van Strafrecht.


 1. Geef in de huisregels aan welke sancties staan op een overtreding en pas de sancties consequent toe. Naast het helder communiceren van mogelijke sancties is het voor het lerend vermogen van belang dat sancties consistent en zichtbaar worden toegepast.


Kennisbevordering

 1. Train de moderatoren (periodiek) in het herkennen van strafbaar discriminatoire uitingen. Om discriminatie op de eigen site te voorkomen en te bestrijden is het van groot belang dat de moderatoren in staat zijn strafbare discriminatie te herkennen. Dit kan door moderatoren te trainen. Door deze trainingen periodiek aan te bieden blijven de moderatoren scherp en kunnen nieuwe moderatoren instromen.


Modereren

 1. Zorg voor voldoende moderatiecapaciteit in verhouding tot de omvang van de website. Alleen op deze manier is het mogelijk om de content op de site daadwerkelijk te modereren en adequaat te reageren op meldingen.


 1. Registreer gebruikers op ip-adres zodat een gebande gebruiker zich niet via de reguliere weg opnieuw kan registreren. Zodoende kan een gebruiker niet onder een nieuwe nickname vanaf hetzelfde ip-adres toegang verkrijgen tot de website.


 1. Bewaar de verwijderde content van iedere gebruiker zodat recidivisten onderscheiden kunnen worden. Op deze manier is inzicht in het gedrag van een gebruiker mogelijk en kunnen eventuele sancties hierop worden aangepast.

 

 1. Modereer extra bij ‘gevoelige’ onderwerpen. Bepaalde onderwerpen uit de actualiteit en bepaalde topics op fora zijn gevoeliger voor discriminerende uitingen dan andere. Het inzetten van extra moderatiecapaciteit op deze onderwerpen strekt derhalve tot de aanbeveling.

 

 1. Speur regelmatig naar radicale vriendennetwerken en controleer de inhoud op strafbare content (dit geldt in het bijzonder voor profielenwebsites). Zonder pro-actief te modereren is de kans groter dat dergelijke vriendennetwerken ontstaan en voortbestaan.
   

Meldknop

 1. Plaats een meldknop op de plek waar gebruikers content produceren. Voor websites die uit verschillende interactieve onderdelen bestaan is het noodzakelijk op ieder onderdeel een meldknop te plaatsen. Hierbij is het tevens cruciaal dat de meldknop op ieder profiel wordt geplaatst en bij iedere reactie die wordt achtergelaten.

 

Zelfreinigend vermogen

 1. Stimuleer het zelfreinigend vermogen van de community door als moderatoren goed bereikbaar te zijn. Zodoende weet de gebruiker dat achter de schermen van een website daadwerkelijk mensen aan het werk zijn om de site ‘schoon’ te houden. Laat een melder weten dat melden zin heeft door met hem of haar te communiceren over de melding en een eventuele follow-up die daaraan wordt gegeven.

 Lerend vermogen


12. Modereer zichtbaar en doe dit consequent (op de plek van het verwijderde bericht en / of profiel kan eventueel ook kort de reden voor verwijdering worden aangegeven, bijvoorbeeld –racisme -) Van zichtbare moderatie gaat een zekere sanctiedreiging uit. Bovendien stimuleert zichtbaar en consequent modereren het lerend vermogen van gebruikers.

 

13. Stimuleer het lerend vermogen van gebruikers door waarschuwingen en uitleg te geven over ongepast gedrag. Het geven van uitleg verleent de overtreder inzicht in het eigen gedrag en de kans te leren van de overtreding. Als moderator is het van belang bereikbaar te zijn voor gebruikers die willen communiceren over een (verwijderde) uiting of ban.

 

Website moderators zijn heel erg belangrijk bij het bestrijden van online discriminatie. Zonder ingrijpen van moderatoren blijven discriminerende reacties op interactieve sites staan. Maar hoe zorg je er voor dat je site vrij blijft van discriminatie? Links staan een aantal aanbevelingen die hierbij kunnen helpen. Een van de aanbevelingen is het trainen van moderatoren op strafbaar discriminerende uitingen. Als u interesse heeft in zo’n training, stuur dan een mail naar buro@meldpunt.nl en wij zullen u berichten over de mogelijkheden.