MDI FAQ

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen (Frequently Asked Questions) over het MDIWaarom een meldpunt discriminatie speciaal voor Internet?


Het type discriminatie dat voorkomt op het Internet verschilt van de discriminatie die plaatsvindt buiten het Internet. Ook verschilt de noodzakelijke aanpak van online discriminatie nogal van offline discriminatie. Voor het voorkomen en bestrijden van discriminatie op het Internet is daarom specialistische kennis nodig en die is aanwezig bij het MDI.Hoe doe ik een melding?


Om een melding te doen stuurt u een e-mail naar: meldpunt@meldpunt.nl met de uiting(en) waarover u melding wilt doen en de plek op het Internet waar u de uiting(en) heeft aangetroffen. Hier kunt u meer lezen over het doen van een melding.Hoe beoordeelt het MDI een uiting op strafbaarheid?


Het MDI beoordeelt uitingen aan de hand van de anti-discriminatiebepalingen uit het Wetboek van Strafrecht en alle bijbehorende jurisprudentie. Kijk hier voor meer informatie.Hoe kunnen uitingen strafbaar zijn, we hebben toch vrijheid van meningsuiting in Nederland?


Inderdaad hebben we in Nederland vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in artikel 7 van de Grondwet, maar de wet stelt wel grenzen aan de vrijheid van meningsuiting. Zo is het beledigen van bevolkingsgroepen, discriminatie dus, niet toegestaan. Klik hier voor meer informatie.Wat gebeurt er als het MDI een uiting als strafbaar heeft beoordeeld?


Als het MDI een uiting als strafbaar heeft beoordeeld, dan stuurt het MDI meestal een verzoek tot verwijdering naar de eigenaar van een site. Weigert een website mee te werken aan een verzoek tot verwijdering, dan kan het MDI aangifte doen en dat kan leiden tot strafvervolging.Ben ik als website-eigenaar verantwoordelijk voor de reacties van de bezoekers van mijn website?


Ja. Artikel 137e van het Wetboek van Strafrecht stelt ook het openbaren van discriminerende uitingen strafbaar. Als anderen berichten kunnen plaatsen op uw website, bijvoorbeeld als reacties op artikelen, in een gastenboek of op een forum, dan komen hun uitingen via uw website in de openbaarheid. Daarom bent u er als website-eigenaar zelf verantwoordelijk voor om uw forum ’schoon’ te houden.Heeft het MDI bijzondere bevoegdheden?


Nee. Het MDI heeft geen bijzondere bevoegdheden zoals de politie en het Openbaar Ministerie. Het MDI heeft dezelfde bevoegdheden als elke andere burger.Wat doet het MDI nog meer behalve het behandelen van meldingen?


Naast het in behandeling nemen van meldingen, geeft het MDI voorlichting, trainingen, workshops en cursussen aan uiteenlopende partijen en doet het MDI onderzoek. Zo geeft het MDI bijvoorbeeld lezingen op conferenties, trainingen aan politie en workshops aan Officieren van Justitie, belast met de aanpak van discriminatie. Ook geeft het MDI cursussen aan beheerders en moderatoren van websites om discriminatie op hun site zelf effectiever te kunnen bestrijden. Ook interesse in een voorlichting of cursus? Stuur dan een mail naar buro@meldpunt.nlIs het Meldpunt onafhankelijk?


Ja. Het Meldpunt Discriminatie Internet is onderdeel van de Stichting Magenta en dat is een zelfstandige organisatie en werkt niet in opdracht van het Openbaar Ministerie of de Politie. Wel ontvangt het MDI subsidie voor haar werkzaamheden.