MDI Belang

Belang

In het begin van de jaren negentig nam het gebruik van het internet toe. Het internet faciliteert communicatie op een revolutionaire manier en wordt steeds sneller en door steeds meer mensen gebruikt. De mogelijkheden van het internet werden echter ook gebruikt om snel en goedkoop boodschappen van haat en discriminatie te verspreiden. Stichting Magenta richtte het Meldpunt Discriminatie Internet op om deze uitwassen te bestrijden. Daarnaast wordt met het Meldpunt Discriminatie Internet aan internetgebruikers de mogelijkheid gegeven bij te dragen aan een tolerant internet. Ook op het internet moeten minderheden zich veilig voelen en het internet mag geen uitzondering zijn op de bescherming geboden door de wet. In geen geval mag het internet een broedplaats zijn voor discriminatie.

 

Het internet is als ‘virtual reality’ onderdeel van het echte leven. Het internet is onderdeel van ons dagelijks leven. Jongeren zijn gemiddeld 17 uur per week online, ze spenderen meer tijd op het internet dan voor de televisie. Met de toename van het gebruik van internet is de invloed op het dagelijks leven groter. Hiermee is ook het belang van het bestrijden van online discriminatie toegenomen.


Het internet is onderdeel van de realiteit waarin we leven en kan niet uitgezonderd zijn van de regels die in het 'echte' leven gelden. Het MDI speelt een rol in de handhaving van de anti-discriminatiewetgeving op het internet. Daarmee draagt het MDI bij aan het verdedigen van waarden van de Nederlandse samenleving: vrijheid, verantwoordelijkheid en gelijkheid.