MDI MDI

Over ons

Visie

Het MDI streeft naar een internet dat vrij is van haat en discriminatie en waar surfers het recht op vrijheid van meningsuiting op een verantwoorde manier gebruiken.


Missie

Op basis van de Nederlandse wetgeving op het gebied van discriminatie en met behulp van internetgebruikers, streeft het MDI er naar een meer inclusief internet te bewerkstelligen. Dit wordt bereikt door strafbare discriminerende uitingen te laten verwijderen en door een verantwoord gebruik van het recht op de vrijheid van meningsuiting te stimuleren.


Profiel

Het MDI is een onpartijdige NGO die u de gelegenheid geeft om actie te ondernemen tegen strafbare online discriminerende uitingen. Het MDI doet dit door meldingen te behandelen en door een verantwoord gebruik van de vrijheid van meningsuiting op het internet te bevorderen. Een team van deskundige medewerkers behandelt uw melding en handelt deze zorgvuldig af. Het MDI werd in 1997 opgericht en werkt samen met website moderatoren en politie en justitie om discriminatie op het internet tegen te gaan. Het MDI kweekt bewustzijn over de gevaren van online discriminatie en stimuleert verandering in attitude en gedrag op het internet. Het MDI is onderdeel van Stichting Magenta en is mede-oprichter van het International Network against Cyber Hate (INACH).

 

Waar doen we het van?

Tot eind vorig jaar ontving Stichting Magenta voor het werk van het MDI subsidie van de Ministeries van Veiligheid en Justitie en Sociale Zaken en Werkgelegenhied (voorheen van Binnenlandse Zaken). Deze subsidie is wegens bezuinigingen per 31 december 2012 stopgezet. Enerzijds is dit jammer omdat wij menen dat discriminatiebestrijding op het internet iets is waar de regering een bijdrage aan zou moeten leveren. Anderzijds is ons werk nu geheel onafhankelijk. Momenteel bestaan wij exclusief van particuliere fondsen en donaties.