MDI Home
16-11-2016 

Per 22 December 2016 dragen wij de Meldingsafhandeling over aan MiND.

 
26-05-2016 

Het CIDI registreerde in 2015 meer antisemitische incidenten op Nederlandse scholen.

 
26-05-2016 


Klachten over stortvloed discriminerende uitingen over Sylvana Simons.

 

Naar het nieuwsarchief >>


    


Het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) is een project van Stichting Magenta, gestart in 1997 om discriminatie op het Nederlandse gedeelte van het Internet te helpen voorkomen en bestrijden. In de jaren die volgden is het MDI meegegroeid met het Internet en uitgegroeid tot een professionele organisatie die op verschillende manieren bijdraagt aan de bestrijding van online discriminatie (...)

lees verder


Magenta, Meldpunt Discriminatie Internet is mede-oprichter en lid van
The International Network Against Cyber Hate, INACH
en tevens lid van het Meldknop.nl initiatief


 

 

Werkzaamheden MDI
Het MDI heeft als belangrijkste taak het behandelen van meldingen over discriminatie op het Internet, het verwijderd krijgen van gemelde strafbare uitingen, het weerspreken van antisemitisme en Holocaust ontkenning (pilot-project), en een bijdrage leveren aan strafrechtelijke handhaving. Het MDI werkt op basis van meldingen en op basis van uitingen die zij zelf op Internet aantreft.

Lees verderVoorlichting, workshops en trainingen
Het MDI heeft ervaring met voorlichting, cursussen, trainingen en workshops aan diverse organisaties en groepen. Wij kunnen bijvoorbeeld een les verzorgen op middelbare scholen over discriminatie op Internet, of een gastcollege aan HBO of universiteit over dit onderwerp.

 

Ook heeft het MDI ervaring in het trainen van moderators van interactieve websites in het herkennen, voorkomen en bestrijden van discriminerende uitingen. Met deze training is in het verleden al zeer positief resultaat geboekt!

Lees verderInformatie over Antidiscriminatie- wetgeving
Nederland kent vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in artikel 7 van de Grondwet. Deze vrijheid van meningsuiting is echter niet absoluut. Dat betekent dat er grenzen zijn aan de vrijheid van meningsuiting. De antidiscriminatie-wetgeving is één van die grenzen.

Lees verder