Het MDI heeft de afhandeling van meldingen/klachten over discriminatie op Internet overgedragen aan
MiND, Meldpunt Internet Discriminatie. U kunt uw meldingen rechtstreeks daar doen.
De oude MDI Jaarverslagen zijn hier te vinden